Kvalitetssäkring - Bad & Rum
info@bad-rum.nu08 - 501 514 10

Kvalitetssäkring badrum

Vi kvalitetssäkrar varje badrum vi renoverar genom att i bild och text visa de moment vi utför inför kakelsättning, allt enligt gällande branschregler, BKR. Denna dokumentation är mycket värdefull att ha vid en eventuell försäljning av bostaden eller om en skada uppstår.

kvalitetssäkring badrum

Här visas vår dokumentation över hur brunnen fästes med reglar i monteringsplatta vid träbjälklag för att det ska bli stabilt.

 

kvalitestsäkring badrum

Här dokumenteras brunn, monterad i betonggolv. Bilden, med vattenpass, visar att brunnen är korrekt monterad, i vågrätt läge.

kvalitetssäkring badrum

Spånskivor, minimum 22 mm, monteras på träbjälklaget.

kvalitetssäkring badrum

Armeringsnät läggs på spångolvet för att förstärka bärigheten. Därefter flytspacklas golvet för att täcka armeringsnätet.

 

kvalitetssäkring badrum

Efter första flytspacklingen monteras värmeslingorna. Därefter flytspacklas golvet ännu en gång. De vita markörerna på bilden används som ett hjälpmedel vid flytspacklingen, för att visa att det är korrekt fall på golvet.

 

kvalitetssäkring badrum

Väggar och golv tätas med tätningsduk. För att duken och klämringen ska passa korrekt vid brunnen använder vi en skärmall.