FAQ | Bad & Rum
info@bad-rum.nu08 - 501 514 10

FAQ

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar gällande badrumsrenovering:

Q:

Vad kostar en badrumsrenovering?

A:

Förutsättningarna skiftar från byggnad till byggnad. Även kundens önskemål om förändringar i badrummet påverkar arbetstid och kostnad, liksom prisnivåer på kakel och inredning. Men det som är bra att veta är att villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till 50 000 kronor av arbetskostnaden när man anlitar en hantverkare för renovering. När vi tittat på förutsättningarna på plats lämnar vi en offert med fasta priser på ingående arbetsmoment och material.

Q:

Hur får vi lån till vårt nya badrum?

A:

Kontakta den bank du redan har affärer med. Den har bra förutsättningar att ge lägre lånekostnader än att anlita andra kreditinstitut.

Q:

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

A:

Ca 1 månad är en vanlig genomförandetid. Vi genomför arbetet tidseffektivt men utan stress. Arbetsro är viktigt för att alla moment ska kunna utföras korrekt och med lyckat resultat.

Q:

Hur får jag en offert på en badrumsrenovering?

A:

Tag kontakt med oss så bestämmer vi tidpunkt för ett möte hos er.

Q:

Hur gör jag för att få tips & råd?

A:

Kontakta oss. Det mesta kan vi svara på vid ett möte hos er. Mindre frågor av mer allmängiltig karaktär kan vi svara på via mail eller per telefon.

Q:

Hel eller delad entreprenad?

A:

Badrummet är ett litet, tekniskt komplicerat rum som kräver olika behörigheter, såsom plattsättningsfirma med våtrumsbehörighet, vvs-firma med auktorisation för Säker Vatten, elfirma med elbehörighet.

De flesta väljer att vi tillhandahåller samtliga yrkeskategorier som krävs för att en badrumsrenovering ska bli korrekt utförd. Då håller vi även i den viktiga koordinationen mellan hantverkarna så att arbetet rullar på och inte stannar upp.

Q:

Kan jag riva ut badrummet själv?

A:

Ofta begränsas åtkomligheten av ett antal installationer där det kan var säkrast att anlita en vvs-montör och elmontör för demonteringen. Är ytorna fria kan man efter en konsultation med oss göra en försiktig utrivning själv.

Q:

Är det svårt att renovera badrummet själv?

A:

Ja det är det. Det är lätt att det blir fel, och det tar lång tid att göra. Ett litet fel kan bli förödande. Mycket annat kan man göra själv i sin bostad, men renovera badrummet rekommenderas av försäkringsbolag och andra att man överlåter till fackfolk.

Q:

Jag tror jag kan ha en fuktskada i mitt nuvarande badrum. Vad gör jag?

A:

Är bedömningen att det är en akut skada ska ert försäkringsbolag kontaktas omgående. Vid ej akuta situationer kan vi bistå med bedömning på plats. Kontakta oss för mer information.

Q:

Vad orsakar fuktskador?

A:

Det finns många orsaker till fuktskador. När det gäller badrum är skadeorsaken ofta läckande rör eller otäta tätskikt. Eftersatt underhåll kan ligga till grund för det här. Ett klassiskt exempel är den unga barnfamiljen som flyttar in i ett äldre hus som inte renoverats på länge. Äldre badrum tål helt enkelt inte den våtbelastning moderna människor utsätter ytorna för. Då dröjer det inte länge innan fuktskadan är ett faktum.

Q:

Täcker hemförsäkringen fuktskador?

A:

Det ska den göra, men det är viktigt att kontrollera. Bor man i bostadsrätt ska försäkringen innehålla ett sk. bostadsrättstillägg.

Q:

Jag vill ha ROT-avdrag för arbetet, hur gör jag?

A:

Skattereduktion för rotarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare och år. Det är utföraren som du anlitat som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket.
Du hittar mer information på www.skv.se

Q:

Kan vi bo kvar i huset/lägenheten under renoveringen?

A:

De flesta bor kvar. Men räkna inte med några funktioner i det badrum som renoveras. Det bästa är om ytterligare ett badrum finns i bostaden, eller kanske ett wc-rum. Annars finns det ofta dusch/wc i anslutning till tvättstugan om man bor i bostadsrätt, någon snäll granne, eller vänner som bor i närheten.

Q:

Måste jag vara hemma under renoveringen, eller kan jag resa bort?

A:

Att ha en fortlöpande dialog under pågående arbete tycker vi är viktigt, men många detaljer kan avhandlas per telefon och mail. Dessutom är det mesta redan bestämt och klarlagt i en arbetsbeskrivning innan arbetet påbörjas. Vissa projekt kan kräva mer dialog på plats än andra, det får bedömas från fall till fall.

Q:

Vilka garantier har jag på mitt nya badrum?

A:

Garantitiden är 2 år. Vid konsumententreprenader följer vi naturligtvis Konsumenttjänstlagen som säger att entreprenören har ett ansvar för utförandet i 10 år.

Q:

Är ni försäkrade?

A:

Ja, vi har entreprenadförsäkring hos Trygg Hansa.

Q:

Hur dokumenteras min badrumsrenovering?

A:

En detaljerad dokumentation upprättas inför varje badrumsrenovering. Tryggt för er, men också värdefullt vid en eventuell försäljning av bostaden. Utöver dokumentationen lämnar vi alltid ett Kvalitetsdokument BKR efter varje plattsättningsarbete i våtutrymmen.

Q:

Jag har plastmatta på golv och väggar i mitt badrum. Vad gör jag då jag upptäckt sprickor i plasten?

A:

Då är det plastmattan som är tätskiktet här. Det finns inget ytterligare tätskikt under plastmattan. Finns det otätheter som t.ex. sprickor i den delen av våtrummet som belastas med vatten så är det viktigt att omgående sluta använda dusch/bad och undersöka ev. förekomst av fukt i underliggande material. Därefter bör en renovering planeras.

Q:

Min bostadsrättsförening vill snart göra ett stambyte men vet inte när. Kan jag ändå renovera badrummet nu?

A:

Klassisk frågeställning. Det vanliga är att föreningarna skjuter upp stambytet så länge dom vågar. Som bostadsrättsinnehavare blir det svårt att planera sin badrumsrenovering när föreningen med jämna mellanrum beslutar att skjuta fram stambytet.

Ofta går det att ändå att genomföra badrumsrenoveringen om man samtidigt byter stamdelar som är åtkomliga från lägenheten. Förutsättningarna varierar från hus till hus.

Q:

Vad är skillnaden mellan kakel och klinker?

A:

Bl.a. skiljer sig den keramiska tätheten mellan kakelplattor och klinkerplattor. Klinker är tätare och tyngre, och passar bra till golvytor. Kakel är ett bra material till väggar.

Q:

Måste man ha en fläkt i badrummet för ventilation?

A:

Bra ventilation är viktig i ett badrum, men en fläkt är inte nödvändig om det finns ett bra självdrag i ventilen. De flesta bostadsrättsföreningar godkänner inte fläktar i badrummen då dessa kan skapa obalans i gemensamma ventilationskanaler. Sådana problem brukar kunna lösas genom att föreningen låter installera en extern fläkt på taket så att alla badrum får utsug i sina ventiler.

Q:

Kan jag bygga ett badrum i källaren?

A:

Förutsättningarna varierar mellan olika hus, och framför allt när huset är byggt. Med hänsyn till detta finns det nästan alltid en fungerande lösning. Svaret på frågan är oftast ja, men är lättast att bedöma när vi fått information om huset ifråga.