Fuktmätning i Stockholm. Undvik fuktskador och mögel!
info@bad-rum.nu08 - 501 514 10

Vår fuktmätning upptäcker fuktskador tidigt

Den tekniska livslängden hos plastmattor och hos tidiga varianter av tätskikt under kakel, är kortare än de flesta tror. Ibland finns det varningssignaler, men det är inte ovanligt att en fuktskada uppstår då fukt tränger igenom uttjänta tätskikt långt innan skadan lämnar tydliga signaler.

Vi hjälper er att upptäcka och åtgärda fuktskador i Stockholm med omnejd.

Fuktskador som inträffat på en vägg där fuktmätning ej utförts i tid

Mögel i badrum

En oupptäckt eller ignorerad fuktskada växer alltid till ett mycket större problem med mögel och luktproblem som följd om inga åtgärder sätts in innan dess. Det stora problemet med fuktskador är ofta att när symtom som exempelvis lukt eller synligt mögel ger sig till känna är skadan redan skedd. Detta är speciellt vanligt i äldre badrum, men med enkla mätmetoder är det ofta möjligt att upptäcka ett fuktproblem på ett tidigt stadium. Problem med lukt, fukt, röta och mögel i ett hus eller i en lägenhet kan leda till allergier och astma samt en lång rad andra hälsoproblem, förutom att orsaka långtgående skador på själva huset.

Vi hjälper er att upptäcka och åtgärda mögel i Stockholm med omnejd.

Åtgärda fuktskadan i tid och slipp dyra reparationer

Fuktskador och mögel leder inte bara till problem med huset och hälsan, utan kan också kräva stora och kostsamma reparationer om problemen och skadorna hunnit växa sig stora. En fuktmätning utförd av en fackman är en enkel försäkring mot stora och dyrbara reparationsarbeten.

Problem med fukt är mycket vanligt och något som många husägare och lägenhetsinnehavare stöter på. Man kan lätt undvika att fuktproblemen leder till större problem och skador genom att göra en mätning som möjliggör förebyggande åtgärder i ett tidigt skede.

Fuktmätning i Stockholmsområdet

Vi på Bad & Rum utför fuktmätningar för snabba lägesbedömningar i hela Stockholmsregionen. Ofta räcker det med en enklare fuktindikering som är både effektiv och billig. Beroende på när, och av vilket material badrummet är byggt, är det möjligt att hitta begynnande fuktskador och stoppa fuktspridningen på ett så tidigt stadium som möjligt. På så sätt kan mögel och dålig lukt undvikas. En fuktmätning ger dig information om fuktnivåerna i ditt hus och vilken risk som finns för skador.

Detta görs med utrustning specifikt framtagen för fuktmätning samt för avfuktning av badrum och då slipper man obehagliga framtida överraskningar som kan stjälpa en tidsplan och störa exempelvis en eventuell badrumsrenovering.

Vi hjälper både hyresrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare och villaägare med fuktmätning, kontakta oss för mer information!

Några frågor om fuktskador besvaras i vanliga frågor och svar-avdelning.

Vi hjälper både hyresrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare och villaägare med fuktmätning, kontakta oss för mer information!

Några frågor om fuktskador besvaras i vanliga frågor och svar-avdelning.