Om asbest och asbestsanering i Stockholm
info@bad-rum.nu08 - 501 514 10

Asbest är ett förlegat material som måste saneras

Asbest är oftast synonymt med ett beständigt byggmaterial som använts flitigt under flera decennier tills larmrapporterna plötsligt började komma. Asbest är inte farligt när det förekommer i fast form men vid rivning frigörs asbestfiber som ser ut som damm och det är dammet som vid inandning utgör en otroligt skadlig påverkan på flera inre organ och kan orsaka cancer. Om ditt gamla badrum inte renoverats och anpassats till vår moderna livsstil finns risk att fäst- eller fogmassan bakom kakel- och klinkerplattorna innehåller asbest som måste saneras.

Boka ett personligt möte för att veta mer om asbestsanering och hur Bad & Rum i Stockholmsområdet kan hjälpa dig att ta bort asbest.

Asbest förekommer fortfarande

Att arbeta med asbest som byggmaterial under mitten av 1900-talet sågs som en självklarhet både i Stockholm och i övriga delar av landet. Materialet användes bland annat för sina effektiva isoleringsegenskaper avseende både ljud och värme, sitt höga brandskydd, sin hållfasthet och sin kemiska beständighet. Många badrum är idag renoverade efter moderna metoder men det finns fortfarande många badrum i Stockholm som har asbest som byggmaterial och det är inte alltid en självklarhet att bostadsägaren är medveten om att det finns asbest i badrummet. Vid rivning och renovering av äldre badrum skall en asbestanalys genomföras. Vid upptäckt av asbest måste en asbestsanering genomföras. Anlita ett auktoriserat företag som har befogenhet att undersöka eventuell förekomst av ämnet. All asbestsanering i Stockholm och på andra orter måste utföras av kvalificerad personal som vidtar alla de försiktighetsåtgärder som krävs vid sanering av asbest. Dagens fäst- och fogmassor för kakel och klinkers och annat byggmaterial är testade, godkända och certifierade och det finns därför ingen anledning att behålla ett äldre badrum som kan innehålla hälsofarliga ämnen.

Ring oss för att veta mer om asbest samt hur det upptäcks och saneras!

Asbestsanering i Stockholm