Bad & Rums riktlinjer gällande Corona/Covid-19 - Bad & Rum
info@bad-rum.nu08 - 501 514 10

Bad & Rums riktlinjer gällande Corona/Covid-19

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av Covid-19, gäller följande riktlinjer för våra medarbetare och samarbetspartners, inför och under våra renoveringar. Vi ber även våra kunder att följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer, gällande skydd mot smittspridning. Allt för att skapa trygghet och en så smittfri miljö som möjligt för både kunder och hantverkare.

Vår högsta prioritet är att bibehålla hälsan hos våra anställda och våra kunder. Vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet, utan allt för stor påverkan, trots det tuffa läge vårt land befinner sig i just nu.

Vi följer noggrant gällande rekommendationer från ansvariga myndigheter. Vi håller god handhygien och använder handdesinfektion innan och efter besök hos kund.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man har symtom. Vi gör allt vi kan för att täcka upp för varandra vid eventuell frånvaro hos personalen pga symtom på Covid-19. Vi gör allt vad vi kan för att pågående arbeten ska kunna färdigställas inom rimlig tid.

Om ni eller någon av oss, trots alla åtgärder, ändå skulle råka få smittan inför eller under en pågående renovering går vi gemensamt igenom tidsplanen och ser hur den kan ändras, och vilka andra nödvändiga åtgärder som krävs.

Om du som kund har vistats utomlands eller varit i kontakt med någon som har Covid-19 ber vi dig ta kontakt med den som ska besöka dig innan vårt besök hos er, för avstämning om besöket kan genomföras enligt överenskommelse eller om tiden bör ändras.

För ytterligare information läs mer hos:
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
Smittskyddslagen